bn000
bn001
000
001


  editable
   

 

Edicio TOP
El text també falsa no dóna una descripció realista d'escala de grisos tipogràfic, especialment en el cas de text justificat. L'espai del text fals segueix sent alguna cosa més gran que amb un text real, que presentarà aspecte més fosc i menys llegible que el text fals amb el qual el dissenyador va fer els seus assajos. Això pot distorsionar la presentació final de la impressió.


Lisard Cabarroques
Mas Anglada A - Vilavenut 17833 Fontcoberta Girona (Catalunya) Tel: 600 503 802 -


Facebook   Technorati